Trang chủ Liên hệ
# Tên Email Số điện thoại
1 Phòng Hành chính - Tổng hợp Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 04 3838 9633
2 Phòng Công tác chính trị - Sinh viên Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 04 3752 2262
3 Phòng Đào tạo Đại học Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 04 3838 6214
4 Phòng Hợp tác quốc tế Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 04 3752 0834
5 Phòng Đào tạo Sau đại học Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 04 3838 6438
6 Phòng Khoa học - Công nghệ Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 04 3838 6437