KHCN :: Mới cập nhật

Trang chủ NGHIÊN CỨU Quy chế, quy định

Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thay thế Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 06 Tháng 6 2016 14:35 )
 

Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014

 Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 về việc Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (cụ thể theo file đính kèm)

File đính kèm:
Tải xuống file này (Phu luc_TT12.docx)Phu luc_TT12.docx316 Kb
Tải xuống file này (Thong tu 12_2014_TT_BKHCN.docx)Thong tu 12_2014_TT_BKHCN.docx87 Kb
 

Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014

Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 Quy định về việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học (chi tiết cụ thể theo file đính kèm)
File đính kèm:
Tải xuống file này (99.2014.ND.CP (1).doc)99.2014.ND.CP (1).doc71 Kb
 

Thông tư 07 ngày 25/6/2014 của Bộ KHCN

Thông tư này qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ (gọi tắt là đề tài); dự án sản xuất thử nghiệm ( gọi tắt là dự án); đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ; chương trình khoa học và công nghệ (gọi tắt là chương trình) chi tiết theo file đính kèm

 

Thông tư 12/2009/TT-BKHCN

Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

File đính kèm:
Tải xuống file này (Phu luc.rar)Phu luc.rar325 Kb
Tải xuống file này (Thong tu 12.2009.TT.BKHCN.doc)Thong tu 12.2009.TT.BKHCN.doc240 Kb
 
Trang 1 trong tổng số 2