KHCN :: Mới cập nhật

Trang chủ NGHIÊN CỨU

Khoa học - Công nghệ

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất luôn được Nhà trường coi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nhà trường luôn có bước phát triển mạnh mẽ và đúng hướng với hàng trăm đề tài cấp Nhà nước, hàng nghìn đề tài và hợp đồng cấp Bộ và ngành với hiệu quả kinh tế ngày càng cao (hàng trăm tỷ đồng hàng năm), địa bàn hoạt động ngày càng rộng. Trong 45 năm qua đội ngũ cán bộ khoa học của Nhà trường đãchủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học như sau: 172 Đề tài cấp Nhà nước; 494 Đề tài cấp Bộ và 1060 Đề tài cấp trường. Trong đó, Nhà trường đặc biệt chú trọng công tác Nghiên cứu khoa học - Lao động sản xuất phục vụ ngày càng nhiều cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường tập trung chủ yếu vào các thế mạnh về ngành nghề có đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao thuộc các lĩnh vực điều tra quy hoạch, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và quản lý đất đai, lãnh thổ. Nhà trường đã quan tâm đầu tư các phòng thí nghiệm công nghệ mới để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hiện nay nhà trường đã thành lập 1 Công ty Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất, 8 Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ thuộc các lĩnh vực Khai thác mỏ, Cơ điện mỏ, Địa kỹ thuật, Địa chất môi trường, Trắc địa - Côngtrình, Trắc địa - Bản đồ, công nghệ khoáng chất và hỗ trợ phát triển KHKT để tạo điều kiện cho các nhà khoa học của trường hoạt động. Tổng kết hoạt động KHCN - LĐSX giai đoạn 2006 - 2010 cho thấy những con số lý tưởng đó là tổng doanh thu trên 800 tỷ đồng, nộp thuế nhà nước 52 tỷ đồng và đóng góp vào quỹ phúc lợi của trường hàng chục tỷ đồng.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 31 Tháng 10 2011 13:11 )