HOẠT ĐỘNG

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Trang chủ HOẠT ĐỘNG Thông báo Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2016

Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2016

Căn cứ mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Nhà trường; Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo về nhu cầu và quy trình bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2016 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm:

File đính kèm:
Tải xuống file này (441_TCCB_20161101101337.PDF)ve viec bo nhiem chuc danh PGS 20163678 Kb