Thông báo

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thông báo Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại Hội trường 300, thành phần: Đảng viên trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo các đoàn thể, đơn vị chưa phải là đảng viên. 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 25 Tháng 8 2016 14:17 )
 

Kế hoạch kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ

Đảng ủy Trường thông báo kế hoạch kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng đối với các đảng bộ bộ phận và các chi bộ trong toàn đảng bộ như sau: (chi tiết xem file đính kèm)