Nghị quyết các cấp

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 28/1, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: ĐCSVN

Đ ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 25 Tháng 8 2016 15:58 )