Văn phòng đại diện tại Đà nẵng

alt·Địa chỉ: Đường Nguyễn Lộ Trạch, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

alt·Điện thoại: 0511.3624727; Fax: 0511.3624728;

alt E-mail Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt·Cán bộ:·

· Hai_TC ·
·

Trưởng đại diện ··

GVC.TS. Trần Hồng Hải

·

alt·Chức năng:

     Văn phòng có con dấu riêng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về việc tổ chức, quản lý các hoạt động giao dịch phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác của Nhà trường tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

alt Nhiệm vụ:

      - Thu thập và xử lý các thông tin liên quan đến nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và  NCKH của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Gúp Nhà trường xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về đào tạo, NCKH phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói trên.

      - Là đầu mối tiếp nhận và xử lý các văn bản đi và đến có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, NCKH của Trường đối với các địa phương trong khu vực.

      - Chuyển tải các thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Nhà trường đến các địa phương, các cơ sở sản xuất để người học biết và tham gia được thuận lợi.

      - Tạo điều kiện để các nhà khoa học của trường tham gia thực hiện các đề tài, dự án thuộc các lĩnh vực Mỏ - Địa chất ở các địa phương, các doanh nghiệp trong khu vực.

      - Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, trang thiết bị của Nhà trường và của cơ sở mà Trường thuê để phục vụ đào tạo, NCKH.

      - Chấp hành các quy định của địa phương nơi có trụ sở văn phòng. Thực hiện tốt nghĩa vụ tại địa bàn theo quy định của pháp luật.


Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 16 Tháng 10 2014 05:16 )