Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Trang chủ Giới thiệu Tổ chức Hội đồng KH và ĐT

Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo

1. PGS.TS. Lê Hải An Hiệu trưởng - Ủy viên
2. PGS.TS. Trần Thanh Hải Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
3. PGS.TS. Bùi Xuân Nam    Phó Hiệu trưởng    - Ủy viên
4. TS. Đỗ Ngọc Anh Trưởng khoa Xây dựng - Ủy viên
5. PGS.TS. Đỗ Văn Bình Trưởng khoa Môi trường - Ủy viên
6. PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng Chánh văn phòng Chương trình tiên tiến - Ủy viên
7. TS. Trần Thùy Dương Trưởng khoa Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai - Ủy viên
8. TS. Phạm Văn Hòa Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Mỏ - Ủy viên
9. PGS.TS. Lương Quang Khang Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học - Ủy viên
10. TS. Nguyễn Quang Khánh Trưởng khoa Công nghệ thông tin - Ủy viên
11. PGS.TS Nguyễn Đức Khoát Trưởng phòng Đào tạo đại học - Ủy viên
12. PGS.TS Nguyễn Văn Lâm    Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất  - Ủy viên
13. TS. Nguyễn Duy Lạc Trưởng khoa Kinh tế-QTKD - Ủy viên
14. PGS.TS. Nguyễn Quang Minh Trưởng phòng KHCN & Hợp tác Quốc tế    - Ủy viên
15. TS. Trần Đình Sơn Trưởng khoa Đại học Đại cương - Ủy viên
16. PGS.TS Dư Thị Xuân Thảo   Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục   - Ủy viên
17. TS. Nguyễn Chí Tình Trưởng khoa Cơ - Điện - Ủy viên
18. TS. Đặng Thị Thanh Trâm Trưởng khoa Lý luận chính trị - Ủy viên
19. TS. Nguyễn Thế Vinh Trưởng khoa Dầu khí - Ủy viên

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 24 Tháng 10 2016 09:27 )