Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Chi hội Cự sinh viên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH 
CHI HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
NHIỆM KỲ 2016-2020

Website Hội cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất: csv.humg.edu.vn

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong hội

1

PGS.TS.Bùi Xuân Nam

Ban Giám hiệu

Chủ tịch hội

2

PGS.TS.Đỗ Hữu Tùng

BCH Công đoàn trường

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS.Nguyễn Văn Lâm

Khoa Địa chất

Phó Chủ tịch

4

PGS.TS.Dương Vân Phong

Khoa Trắc địa, Bản đồ và Quản lý đất đai

Phó Chủ tịch

5

PGS.TS.Nguyễn Trường Xuân

Khoa Công nghệ thông tin

Thư ký hội

6

PGS.TS.Đỗ Văn Bình

Khoa Môi trường

Ủy viên

7

PGS.TS. Trần Xuân Trường

Khoa Trắc địa, Bản đồ và Quản lý đất đai

Ủy viên

8

TS.Nguyễn Chí Tình

Khoa Cơ – Điện

Ủy viên

9

TS.Nguyễn Duy Lạc

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Ủy viên

10

TS.Nguyễn Thế Vinh

Khoa Dầu Khí

Ủy viên

11

TS.Trần Thùy Dương

Khoa Trắc địa, Bản đồ và Quản lý đất đai

Ủy viên

12

TS.Nhữ Thị Kim Dung

Khoa Mỏ

Ủy viên

13

TS.Đỗ Ngọc Anh

Khoa Xây dựng

Ủy viên

14

TS.Nguyễn Quang Khánh

Khoa Công nghệ thông tin

Ủy viên

15

ThS.Trần Anh Dũng

Phòng Công tác chính trị-Sinh viên

Ủy viên

16

ThS.Nguyễn Mộng Lân

TT Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên

Ủy viên

17

ThS.Trần Thị Hải Vân

Khoa Công nghệ thông tin

Ủy viên


II. Chi hội trưởng các chi hội

1. Chi hội Cựu sinh viên Khối Hiệu bộ (gồm các cựu sinh viên đang công tác tại các phòng, ban, trạm, xưởng, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Giáo dục quốc phòng, Khoa Tại chức,  các trung tâm và Công ty CODECO): ThS.Nguyễn Mộng Lân

2. Chi hội Cựu sinh viên Khoa Mỏ: TS. Nhữ Thị kim Dung

3. Chi hội Cựu sinh viên Khoa Địa chất: PGS.TS.Nguyễn Văn Lâm

4. Chi hội Cựu sinh viên Khoa Trắc địa, Bản đồ và Quản lý đất đai: TS.Trần Thùy Dương

5. Chi hội Cựu sinh viên Khoa Dầu khí: TS.Nguyễn Thế vinh

6. Chi hội Cựu sinh viên Khoa Cơ-Điện: TS.Nguyễn Chí Tình

7. Chi hội Cựu sinh viên Khoa Kinh tế và QTKD: TS.Nguyễn Duy lạc

8. Chi hội Cựu sinh viên Khoa Công nghệ thông tin: TS.Nguyễn Quang Khánh

9. Chi hội Cựu sinh viên Khoa Môi trường: PGS.TS.Đỗ Văn Bình

10. Chi hội Cựu sinh viên Khoa Xây dựng: TS.Đỗ Ngọc Anh

File đính kèm:
Tải xuống file này (dieu le hoi.doc)Điều lệ hội46 Kb
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 23 Tháng 8 2016 15:36 )