Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Kế hoạch học tập

Kế hoạch học tập Kỳ 1 năm học 2016-2017

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, trường Đại học Mỏ - Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy học kỳ I tại Cơ sở Đào tạo Vũng Tàu.

Văn phòng Cơ sở thông báo đến các đơn vị, các lớp sinh viên và các bộ phận liên quan được biết và thực hiện:

File đính kèm:
Tải xuống file này (161__KHHTVungTau.pdf)161__KHHTVungTau.pdf77 Kb
 

Kế hoạch học tập Kỳ 2, năm học 2015 - 2016

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, trường Đại học Mỏ - Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy học kỳ II tại Cơ sở Đào tạo Vũng Tàu.

Văn phòng Cơ sở thông báo đến các đơn vị, các lớp sinh viên và các bộ phận liên quan được biết và thực hiện:

File đính kèm:
Tải xuống file này (152_TKB_VTau.pdf)152_TKB_VTau.pdf235 Kb
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 03 Tháng 3 2016 17:14 )