Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Trang chủ Giới thiệu Tổ chức Các phòng ban TT Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao

Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Công nghệ cao

alt Văn phòng:·Nhà E, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

alt·Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

alt Điện thoại: 04.38389633

alt Fax: 04.38398633

alt E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt Lãnh đạo đơn vị:

Bui_Hoang_Bac   tranthanhhai                                  
Phó Giám đốc
TS. Bùi Hoàng Bắc
Giám đốc
PGS.TS Trần Thanh Hải
                              Phó Giám đốc
TS. Ngô Thanh Hải
 

alt Chức năng:

Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ khoa học công nghệ, các hợp đồng sản xuất trong và ngoài Trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

alt Nhiệm vụ:

- Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của trung tâm.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, phương hướng phát triển của Trung tâm.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và máy móc được trang bị để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

- Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm.

- Triển khai các dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ và hợp đồng sản xuất với các đơn vị trong và ngoài Trường.

- Phục vụ sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh thí nghiệm, thực hành theo chương trình đào tạo trên các máy móc được trang bị cho trung tâm.

alt Danh sách cán bộ

1. PGS.TS. Trần Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm      
2. TS. Bùi Hoàng Bắc - Phó Giám đốc      
3. TS. Ngô Thanh Hải - Phó Giám đốc      
4. KS. Trịnh Thế Lực      

       
         
       


Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 11 Tháng 8 2016 11:48 )