Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học

alt  : Phòng 403, nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

alt Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

alt Điện thoại: +84-04.37525831

alt Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt Website: http://cfi.humg.edu.vn/

alt Lãnh đạo đơn vị: 

tranthanhhai                chi_ANh           nguyentuananh

Giám đốc

PGS.TS. Trần Thanh Hải

           

Phó Giám đốc

GV.ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

            

Phó Giám đốc

GV.ThS. Nguyễn Tuấn Anh

alt hức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng

Xây dựng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trở thành một bộ phận của Trường Đại học Mỏ - Địa chất có chức năng tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình chính khóa cho sinh viên trong Trường và có khả năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ quốc tế, góp phần thực hiện quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của Trường Đại học Mỏ-Địa chất về chuẩn đầu ra cho sinh viên.

b. Nhiệm vụ

- Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

- Nắm bắt xu thế xã hội và nhu cầu học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để tổ chức các hoạt động đào tạo phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và tin học trong Trường và đáp ứng nhu cầu của người học.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ và công nhận kết quả chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên và học viên đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

- Xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.

- Quản lý tài chính của trung tâm theo quy định của pháp luật và Trường.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm tin học.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 11 Tháng 7 2016 16:06 )