Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Trung tâm Thông tin - Thư viện

alt Địa chỉ: Nhà C5, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

                   Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

alt Điện thoại: 04.3838 5094; 04.22199273 

alt Website: http://lib.humg.edu.vnhttp://lic.humg.edu.vn/

alt E-Mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

alt Ban Giám đốc

levanhung

         

IMG_6117_2

          

nguyen_hong_truong

P.Giám đốc (Phụ trách)

TS. Lê Văn Hưng

    

Phó Giám đốc

CN. Nguyễn Thị Hải Yến

      

Phó Giám đốc

ThS. Nguyễn Hồng Trường

alt  Chức năng nhiệm vụ:

             * Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý, khai thác và phát triển nguồn lực thông tin nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

* Nhiệm vụ

- Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của trung tâm.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển công tác thông tin, thư viện, đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chiến lược phát triển của Nhà trường.

- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản thông tin, tư liệu trong Thư viện, phục vụ, hướng dẫn cán bộ, sinh viên của Trường khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Phối hợp với tất cả các đơn vị chức năng trong việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin thư viện trong và ngoài nước, các công trình nghiên cứu khoa học các cấp, tài liệu hội nghị, hội thảo, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học.

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin và các tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ và tìm kiếm các nguồn tài trợ cho hoạt động thư viện.

- Xây dựng, quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống tra cứu thông tin đáp ứng nhu cầu của người dùng, hệ thống mạng internet, website của Trường để cung cấp và sử dụng các dịch vụ thông tin - tư liệu  điện tử và phục vụ công tác điều hành quản lý chung của Nhà trường.

- Quản lý tốt cơ sở vật chất về thông tin - thư viện của Trường, lập kế hoạch nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất để nâng cao năng lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Trường.

- Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu của thư viện; tiến hành thanh lý và loại bỏ các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.

- Phối hợp với tất cả các đơn vị chức năng trong công tác cấp thẻ và quản lý bạn đọc.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Trường.

- Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động, kiểm kê định kỳ hàng năm vốn tài liệu - nguồn lực thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và tài sản khác theo sự phân cấp của Nhà trường.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về giải pháp công nghệ, hoạt động của hệ thống, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin đối với cơ sở hạ tầng thông tin và hệ thống mạng máy tính của Trường; xử lý kịp thời mọi sự cố xảy ra đối với hệ thống mạng.

- Quản trị và bảo trì website, cổng thông tin điện tử của Trường và hỗ trợ cho các trang web của các đơn vị trong Trường khi cần thiết; chủ động cập nhật kịp thời các thông tin đã được Ban Giám hiệu quyết định thay đổi, điều chỉnh trên website của Trường.

- Phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Truyền thông trong việc khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin của Trường phục vụ công tác chính trị và truyền thông.

alt Danh sách cán bộ:


 01  TS. Lê Văn Hưng, Phó Giám đốc (Phụ trách Trung tâm)    13  CN. Hoàng Thị Nga 
 02  CN. Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Giám đốc      14  CN. Ngô Thị Hương Liên 
 03  ThS Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc   
 15  CN. Nguyễn Thị Thu Thủy 
 04  CN. Ngô Thị Thanh Hương    16  ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
 05  CN. Phan Thị Phượng      17  CN. Vũ Thị Ngọc  
 06  CN. Hoàng Thị Hiền      18  KS. Đặng Ngọc Cương 
 07  CN. Nguyễn Thị Minh Nguyệt  
 19  KS. Nguyễn Duy Hiếu 
 08  CN. Hoàng Thị Thúy      20  KS. Phạm Vĩnh Tuấn
 09  CN. Trần Văn Duy     21  Vũ Thị Hồng Nhâm 
 10  CN. Nguyễn Quang Phú     22  CN. Đỗ Thị Mường
 11  CN. Nguyễn Hữu Độ     23  CN. Đào Thị Hồng Diệp
 12  CNHoàng Thị Thu Hằng    24  CN. Đỗ Lệ Chi

           
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 18 Tháng 7 2016 10:05 )