Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Trang chủ Giới thiệu Tổ chức Các phòng ban Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ

Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ

alt Lãnh đạo đơn vị:

buixuannam                    TS._Bi_Th_Thu_Thy   

Trưởng ban

 PGS.TS. Bùi Xuân Nam

 

 

Phó trưởng ban

GVC.TS. Bùi Thị Thu Thủy


alt Chức năng nhiệm vụ: 

Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ có nhiệm vụ triển khai thực hiện các mục tiêu trong Chương trình hành động Quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ ban hành ngày 2/01/1998.

alt Danh sách cán bộ:

 
1. Ông Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó CTCĐ trường, Trưởng ban nữ công - Phó trưởng ban
3. Ông Vũ Duy Tấn, Phó Trưởng phòng TCCB - Uỷ viên
4. Ông Trần Xuân Trường, Trưởng phòng HCTH - Uỷ viên
5. Ông Trần Anh Dũng, Trưởng phòng Công tác chính trị - Sinh viên - Uỷ viên
6. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trường - Uỷ viên
7. Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng, Chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ - Uỷ viên
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 17 Tháng 9 2014 12:53 )