Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Trang chủ Giới thiệu Tổ chức Các khoa Khoa Lý luận Chính trị

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

alt Văn phòng: Phòng 12 - 01, Nhà C - 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

alt·Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

alt Điện thoại: +84-4 38383315

alt Website: http://pol.humg.edu.vn/

alt E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt Lãnh đạo đơn vị: Nhiệm kỳ 2012 - 2017

dang_thi_thanh_tram   nguyenthithuhuong
  tran_phuc_an
       Trưởng khoa
TS. Đặng Thị Thanh Trâm    
  Phó Trưởng khoa
GVC.ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
  Phó Trưởng khoa
TS. Trần Thị Phúc An

alt Cán bộ, công chức: Tổng số: 23 với 22 giảng viên (PGS: 2; TS: 02; NGUT: 01; ThS: 18; Kỹ sư: 1; NCS: 7) (Cập nhật 3/1/2013)

alt Các bộ môn:

    1.  Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin  
    2.  Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh  
    3.  Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  
    4. Bộ môn Pháp luật  

alt Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Bộ môn Mác - Lênin, thành lập cùng với sự ra đời của trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Năm 1995 được phát triển thành Ban Mác - Lênin. Sau trở lại hình thức Bộ môn thuộc Ban khoa học cơ bản.

- Năm 1995 trở thành Bộ môn độc lập trực thuộc Ban giám hiệu.

- Năm 2002 phát triển thành Khoa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm 4 bộ môn: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Ngày 6/5/2008, thực hiện chủ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị với 3 bộ môn: Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - leêin, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

alt Đào tạo:

Tham gia đào tạo các hệ Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ. Giảng dạy các môn: Triết học, Lịch sử Triết học, Kinh tế chính trị học, Pháp luật đại cương, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế học đại cương. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

alt Nghiên cứu khoa học:

Đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường. Công bố hàng chục bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Hướng nghiên cứu chính: Những vấn đề lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề nguồn nhân lực, giáo dục nhân cách cho Sinh viên...

alt Một số hoạt động và thành tích tiêu biểu

a. Thành tích

- 4 Bằng khen cấp Bộ cho tập thể khoa
- 5 Bằng khen cấp Bộ cho các bộ môn

- 1 Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân
- Hai Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân
- Nhiều Bằng khen cấp Bộ cho cá nhân

Phó Trưởng khoa
GVC.ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Trưởng khoa
GVC.ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 12 2015 16:22 )