Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Các khoa

Khoa là cấp trung gian giữa Trường và Bộ môn trong hệ thống quản lý 3 cấp của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Khoa được thành lập (hoặc giải thể) theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong giai đoạn hiện nay hệ thống cấp Khoa trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất được hình thành trên cơ sở chuyên ngành hoặc nhóm chuyên ngành, bao gồm các khoa:

alt Khoa Khoa học cơ bản alt Khoa Công nghệ thông tin
alt Khoa Mỏ alt Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
alt Khoa Khoa học Kỹ thuật địa chất alt Khoa Lý luận Chính trị
alt Khoa Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai alt Khoa Giáo dục Quốc phòng
alt Khoa Dầu khí alt Khoa Cơ điện
alt Khoa Xây dựng alt Khoa Môi trường
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 12 Tháng 7 2016 10:28 )