Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Trang chủ Giới thiệu Tổ chức Các công ty - trung tâm TT Triển khai Công nghệ khoáng chất

Trung tâm Triển khai Công nghệ khoáng chất

alt Địa chỉ: Tầng 1, nhà B, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

alt Điện thoại: 04. 38385377; 37523043

alt Lãnh đạo trung tâm:

alt   Le_tien_dung
Giám đốc
PGS.TS. Lê Thanh Mẽ
            Phó Giám đốc
PGS.TS. Lê Tiến Dũng

alt Chức năng:

Trung tâm thành lập tháng 8 năm 1996, chức năng hoạt động là: Nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại và triển khai khai các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thạch học, khoáng vật, địa hoá ứng dụng và tinh thể học. Các dịch vụ khoa học công nghệ như: Thông tin tư vấn, chuyển giao công nghệ bao gồm điều tra, đánh giá chất lượng, trữ lượng, chế biến nguyên liệu khoáng và sử dụng tài nguyên đất, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực khoáng chất, thạch học, tinh thể và địa hoá.

alt Hướng nghiên cứu:

Hiện nay, Trung tâm tập trung nghiên cứu các đề tài khoa học như: Nghiên cứu, đánh giá chất lượng khoáng sản kim loại trong việc điều tra, sử dụng, khai thác khoáng sản cụ thể; Nghiên cứu đánh giá chất lượng và đặc điểm địa hoá môi trường đất và vỏ phong hoá trên diện tích gò đồi, núi thấp phục vụ cho việc quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Nghiên cứu đánh giá đặc điểm địa hoá môi trường và mức độ ô nhiễm hệ bùn đáy trong các bãi biển cửa sông ven biển, trong các đầm, hồ, vũng, vịnh phục vụ cho quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ môi trường sinh thái ven biển, môi trường sinh thái của hồ chứa nước tại các thành phố, đô thị và khu du lịch có quy mô lớn với só lượng tập trung đông dân. Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu địa chất, điều tra, nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu trong lĩnh vực thạch học, tinh thể học, khoáng vật học và địa hoá học góp phần nâng cao nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực địa chất ở Việt Nam.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 02 Tháng 12 2014 07:29 )