Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Trang chủ Giới thiệu Tổ chức Các công ty - trung tâm TT NC Ứng dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ

alt Địa chỉ: Tầng 1, nhà A, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

alt Điện thoại: 04. 38355402; 37523819; 0912323688

alt Lãnh đạo trung tâm:

alt
TranTuan
Giám đốc
PGS.TS. Trần Khánh
            Phó Giám đốc
GVC.TS. Trần Viết Tuấn

       Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ được thành lập theo quyết định số 206/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 9 năm 1995 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ-Địa chất. Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số: 63/ĐK-KHCNMT ngày 31/12/1995 của Sở Khoa học công nghệ và môi trường thành phố Hà Nội. Chức năng chính của trung tâm là:

       Nghiên cứu thực nghiệm, triển khai áp dụng các công nghệ mớ, các kỹ thuật mới, các phương pháp mới và biện pháp tổ chức mới về Trắc địa - Bản đồ. Triển khai kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tạo nên các sản phẩm mới với trình độ công nghệ cao. Tham gia phối hợp, thành lập các quy trình, quy phạm, các chỉ tiêu kỹ thuật Trắc địa Bản đồ trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, thông tin tư vấn, đào tạo và hợp tác quốc tế và Trắc địa - Bản đồ.

     Trung tâm có 40 cán bộ khoa học nghiệp vụ, kiêm nhiệm và cộng tác viên, trong đó có, 6 PGS, 8TS, 10 TSKH, 16 KS. Ngoài ra trung tâm còn hợp tác hoạt động hoa học công nghệ với hàng chục cộng tác viên là các nhà khoa học có uy tín ở trong và ngoài Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 02 Tháng 12 2014 07:32 )