SĐH :: Mới cập nhật

Trang chủ Sau đại học Tuyển sinh Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh

Hồ dự tuyển NCS gồm :
1. Đơn xin dự thi (theo Mẫu 1);
2. lịch khoa học xác nhận của quan (Mẫu 2);
3. Giấy chứng nhận sức khỏe ( của Bệnh viện cấp Quận- Huyện trở lên )
4. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc , bảng điểm cao học ( công chứng), nếu chưa bằng Thạc thì phải bảng điểm đại học;
5. Quyết định hoặc công văn cử đi dự tuyển của quan;
6. 01 bộ bài báo công bố trên tạp chí khoa học gồm: Bìa, mục lục nội dung bài báo (đóng quyển bìa mềm , mang bản chính kèm theo để đối chứng);
7. 01 bộ bài luận về dự định nghiên cứu (Mẫu 3);
8. 02 thư giới thiệu dự tuyển nghiên cứu sinh (Mẫu 4);
9. 02 phong dán tem ghi địa chỉ liên hệ của thí sinh, số điện thoại;
10. 03 ảnh thẻ cỡ 3x4.