Đào tạo Sau đại học

SĐH :: Mới cập nhật

Trang chủ Sau đại học Quy chế, quy định

Quy chế, quy định

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
File đính kèm:
Tải xuống file này (TT 07_2015_TT-BGDDT_271929.doc)Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT59 Kb
 
 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15 tháng 5 năm  2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành kèm theo QĐ số 516 /QĐ-MĐC ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 19 Tháng 5 2014 14:23 )
 

Danh mục các ngành đào tạo sau đại học của Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường ĐH Mỏ - Địa chất
 
Trang 1 trong tổng số 3