SĐH :: Mới cập nhật

Trang chủ Sau đại học Kế hoạch học tập Lịch bảo vệ luận văn, luận án

Lịch bảo vệ luận văn, luận án

Bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Phạm Văn Liệu - Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Liệu về đề tài:

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng phục hồi bề mặt trục có hình dạng phức tạp bị mòn bằng công nghệ phun phủ

Ngành:  Kỹ thuật cơ khí động lực;

Mã số:   62.52.01.16.

- Thời gian:  8 giờ 30 ngày 08 tháng 11 năm 2016;

- Địa điểm:    Phòng họp C, Tầng 1, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng kính mời các Đại biểu quan tâm tới dự

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 11:29 )
 

Bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Ngô Sỹ Thọ - Ngành Quản lý kinh tế

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Ngô Sỹ Thọ về đề tài:

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế khai thác mỏ dầu khí cận biên tại Việt Nam

Ngành:     Quản lý kinh tế;

Mã số:      62.34.04.10.

- Thời gian:  8 giờ 30 ngày 12 tháng 9 năm 2016;

- Địa điểm:   Phòng họp C, Tầng 1, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng kính mời các Đại biểu quan tâm tới dự.

 

Bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Phạm Văn Nhâm

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Nhâm về đề tài:

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan bằng ống mẫu luồn tại vùng than Quảng Ninh

Ngành:   Kỹ thuật dầu khí;

Mã số:    62.52.06.04.

- Thời gian:  8 giờ 30 ngày 08 tháng 9 năm 2016;

- Địa điểm:  Phòng họp C, Tầng 1, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng kính mời các Đại biểu quan tâm tới dự.

 

Bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Bùi Đình Thanh - Ngành Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bùi Đình Thanh về đề tài:

Tối ưu hóa các tham số của một số sơ đồ công nghệ khai thác vỉa than dày dốc thoải vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh

Ngành:    Khai thác mỏ;

Mã số:     62.52.06.03.

- Thời gian:  8 giờ 30 ngày 26 tháng 8 năm 2016;

- Địa điểm:  Phòng họp C, Tầng 1, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng kính mời các Đại bieeurt quan tâm tới dự./.

 

Bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Nguyễn Tiến Hưng - Ngành Quản lý kinh tế

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Hung về đề tài:

Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn tài chính trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin

Ngành:     Quản lý kinh tế;

Mã số:      62.34.04.10.

- Thời gian:  8 giờ 30 ngày 19 tháng 8 năm 2016;`

- Địa điểm:   Phòng họp C, Tầng 1, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Kính mời các Đại biểu quan tâm tới dự./.

 
Trang 1 trong tổng số 16