Đào tạo Sau đại học

SĐH :: Mới cập nhật

Danh mục các ngành đào tạo tiến sĩ

DANH MỤC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TT

Tên ngành

Mã số

 

1

Kỹ thuật địa chất

62520501

 

2

Địa chất học

62440201

 

3

Khoáng vật học và địa hóa học

62440205

 

4

Kỹ thuật dầu khí

62520604

 

5

Kỹ thuật địa vật lý

62520502

 

6

Kỹ thuật cơ khí động lực

62520116

 

7

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

62520503

 

8

Khai thác mỏ

62520603

 

9

Kỹ thuật điện

62520202

 

10

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

62580204

 

11

Quản lý kinh tế

62340410

 

12

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

62520216

 

13

Kỹ thuật tuyển khoáng

62520607

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 22 Tháng 7 2016 10:09 )