Đào tạo Sau đại học

SĐH :: Mới cập nhật

Trang chủ Sau đại học Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ở trình độ tiến sĩ

Các đơn vị chuyên môn tham khảo nội dung chương trình đào tạo và mẫu trình bày đề cương chi tiết các học phần ở trình độ tiến sĩ như file đình kèm sau đây
 

Chương trình đào tạo ở trình độ tiến sĩ

Nội dung chương trình đào tạo ở trình độ tiến sĩ và các mẫu biên soạn lại nội dung chương trình, đề cương chi tiết các học phần ở trình độ tiến sĩ như trong các file đính kèm sau đây
 
TT Tên ngành /chuyên ngành Mã số chuyên ngành
1 Kỹ thuật địa chất/ Địa chất công trình 60520501
Kỹ thuật địa chất/ Địa chất thủy văn
Kỹ thuật địa chất/ Địa chất khoáng sản và thăm dò
2 Địa chất học 60440201
3 Khoáng vật học và địa hóa học 60440205
4 Kỹ thuật Dầu khí      60520604
5 Kỹ thuật địa vật lý 60520502
6 Kỹ thuật cơ khí động lực 60520116
7 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 60520503
8 Bản đồ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý 60440214
9 Khai thác mỏ     60520603
10 Kỹ thuật điện 60520202
11 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm     60580204
12 Quản lý kinh tế     60340410
13 Kỹ thuật điều kiển và tự động hóa 60520216
14 Kỹ thuật hóa học 60520301
15 Kỹ thuật tuyển khoáng 60520607

Mẫu đăng ký học phần tự chọn tải về tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 09:01 )
 

Danh mục các ngành đào tạo tiến sĩ

DANH MỤC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TT

Tên ngành

Mã số

 

1

Kỹ thuật địa chất

62520501

 

2

Địa chất học

62440201

 

3

Khoáng vật học và địa hóa học

62440205

 

4

Kỹ thuật dầu khí

62520604

 

5

Kỹ thuật địa vật lý

62520502

 

6

Kỹ thuật cơ khí động lực

62520116

 

7

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

62520503

 

8

Khai thác mỏ

62520603

 

9

Kỹ thuật điện

62520202

 

10

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

62580204

 

11

Quản lý kinh tế

62340410

 

12

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

62520216

 

13

Kỹ thuật tuyển khoáng

62520607

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 22 Tháng 7 2016 10:09 )