VLVH :: Mới cập nhật

Quy chế, quy định

Thông báo: Quyết định về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2012-2013

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường Đại học";

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Trường Đại học Mỏ-Địa chất Quyết định điều chỉnh mức thu học phí đối với sinh viên hệ không chính quy từ năm học 2012 - 2013. Chi tiết xem trong File đính kèm sau đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (QD dieu chinh thu hoc phi.pdf)QD dieu chinh thu hoc phi.pdf328 Kb
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 8 2013 15:31 )
 

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Chi tiết xem trong các File đính kèm sau đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 00:27 )
 

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo Quyết định số 62 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 25  tháng 11  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Chi tiết xem trong các File đính kèm sau đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 00:27 )