VLVH :: Mới cập nhật

Khu vực Vũng Tàu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
1 Điểm lớp Tự động hóa K56 Vũng Tàu
2 Điểm lớp Cơ khí thiết bị khoan K55 Vũng Tàu
3 Điểm lớp Khoan khai thác dầu khí K55 Vũng Tàu
4 Điểm lớp Khoan khai thác dầu khí K53 Vũng Tàu
5 Lớp Điện khí hóa K53 Vũng Tàu