VLVH :: Mới cập nhật

Kế hoạch học tập

Kế hoạch học tập năm học 2015-2016

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, trường Đại học Mỏ-Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy các lớp·Đại học, Bằng 2 và Liên thông Cao đẳng lên Đại học·năm học 2015 - 2016,·hệ "Vừa làm vừa học", địa điểm học tại trường ĐH Mỏ-Địa chất và các cơ sở đào tạo liên kết của trường.

Vậy nhà trường thông báo để các đơn vị trong trường, các cơ sở liên kết đào tạo, sinh viên các lớp và các bộ phận liên quan được biết và thực hiện.

Chi tiết xem trong các File đính kèm.

 

Kế hoạch học tập Kỳ 2 năm học 2014-2015-Bổ sung, Khóa 57, 58 & 59 tại các cơ sở đào tạo

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015, trường Đại học Mỏ-Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy Kỳ 2 các lớp Khóa K57&58, hệ "Vừa làm vừa học, năm học 2014 - 2015. Vậy nhà trường thông báo để các đơn vị trong trường, sinh viên các lớp và các bộ phận liên quan được biết và thực hiện.

Chi tiết xem trong các File đính kèm sau đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (KHGD HA NOI 59 ky 2.xls)KHGD HA NOI 59 ky 2.xls40 Kb
Tải xuống file này (KHGD HG 57 58.pdf)KHGD HG 57 58.pdf5773 Kb
Tải xuống file này (KHGD HN 57 58 (1).pdf)KHGD HN 57 58 (1).pdf3979 Kb
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 13 Tháng 4 2015 00:24 )
 

Kế hoạch học tập năm học 2014-2015, Khóa 59 (Đợt 2) tại các cơ sở đào tạo

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015, trường Đại học Mỏ-Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy các lớp Khóa K59 (Tuyển sinh trong tháng 11/2014), hệ "Vừa làm vừa học, năm học 2014 - 2015. Vậy nhà trường thông báo để các đơn vị trong trường, sinh viên các lớp và các bộ phận liên quan được biết và thực hiện.

Chi tiết xem trong các File đính kèm sau đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 13 Tháng 4 2015 00:25 )
 

Kế hoạch học tập năm học 2014-2015, bổ sung của 2 lớp Trắc địa K55 Hà Nội

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015, trường Đại học Mỏ-Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy các lớp·Đại học, Bằng 2 và Liên thông Cao đẳng lên Đại học·năm học 2014 - 2015,·hệ "Vừa làm vừa học". Do 2 lớp Trắc địa A & B K55, học tại Hà Nội phải bổ sung môn học "Thực tập Trắc địa ảnh".

Vậy nhà trường thông báo để các đơn vị trong trường, sinh viên các lớp và các bộ phận liên quan được biết và thực hiện.

Chi tiết xem trong các File đính kèm sau đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 11 Tháng 4 2015 16:55 )
 

Kế hoạch học tập năm học 2014-2015

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015, trường Đại học Mỏ-Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy các lớp Đại học, Bằng 2 và Liên thông Cao đẳng lên Đại học năm học 2014 - 2015, hệ "Vừa làm vừa học", địa điểm học tại trường ĐH Mỏ-Địa chất và các cơ sở đào tạo liên kết của trường.

Vậy nhà trường thông báo để các đơn vị trong trường, các cơ sở liên kết đào tạo, sinh viên các lớp và các bộ phận liên quan được biết và thực hiện.

Chi tiết xem trong các File đính kèm sau đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 06 Tháng 1 2015 10:57 )
 
Trang 1 trong tổng số 2