Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

CHUẨN ĐẦU RA

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Tên trường

Trường Đại học Mỏ- Địa chất

Tên tiếng Anh

Ha Noi University of Mining and Geology

Tên viết tắt tiếng Anh

HUMG

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (địa chỉ cũ: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội)

Phòng Hành chính tổng hợp:

Điện thoại: 043 8389668; 042218311 (văn thư);    0438389940 ( Trưởng phòng)

Fax: 043 8389633

Địa chỉ Website: http://www.humg.edu.vn/vi/

Phòng Đào tạo Đại học

Điện thoại: 043. 8386214

Địa chỉ Website: http://WWW.daotao.humg.edu.vn

Phòng Đào tạo Sau đại học:

Điện thoại: 043. 8386438; 043 8383313

Fax: 043 8383313

Phòng Công tác sinh viên:

Điện thoại: 043 8386739; 043 7522262

Địa chỉ Website: http://ctsv.humg.edu.vn/

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên:

Điện thoại : 04.37520006         Fax : 04.37525773        Điện thoại bộ phận Ký túc xá: 043 7520785

Địa chỉ Website: http://hotrosinhvien.humg.edu.vn/

I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

Trường Đại học Mỏ-Địa chất được thành lập Theo Quyết định số 147-CP ngày 8 tháng 8 năm 1966 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở khoa Mỏ-Địa chất của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngày 15 tháng 11 năm 1966, Trường Đại học Mỏ- Địa chất chính thức khai giảng khóa học đầu tiên. Kể từ thời điểm đó, ngày 15 tháng 11 hàng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Trường Đại học Mỏ-Địa chất được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động theo Quyết định số 873/2004/QĐ/CTN ngày 11 tháng 11 năm 2004;

Trường Đại học Mỏ-Địa chất được tặng Huân chương Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1050/2006/QĐ/CTN ngày 25 tháng 9 năm 2006.

II CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG

1.  Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học thuộc các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Trắc địa-Bản đồ, Dầu khí, Kinh tế (Quản trị kinh doanh và Kế toán), Công nghệ thông tin, Cơ điện, Xây dựng và Môi trường, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước;

2.  Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn đào tạo của Nhà trường.

3. Thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Nhà trường.

III. TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Sứ mạng: Trường Đại học Mỏ-Địa chất có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học Trái đất và Mỏ, cũng như các lĩnh vực khoa học khác, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Tầm nhìn: Trường Đại học Mỏ-Địa chất từng bước phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường đại học trọng điểm phát triển đa ngành và có tính đặc thù; có uy tín trong cả nước và khu vực; có quy mô đào tạo 30.000 sinh viên; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về khoa học trái đất, mỏ và các lĩnh vực khoa học khác; là nơi có nhiều chuyên gia, giảng viên có trình độ cao đứng hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Trắc địa – Bản đồ, Dầu khí, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Xây dựng, đặc biệt là xây dựng các công trình ngầm và Môi trường. Nhà trường không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ tư vấn, liên kết đào tạo bằng tiếng nước ngoài theo chương trình tiên tiến với các trường đại học có uy tín trong khu vực và quốc tế. Đến năm 2030 Trường Đại học Mỏ-Đại chất cơ bản trở thành trường Đại học nghiên cứu có thương hiệu trong nước và khu vực.

IV. THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

- Từ năm 1966 đến nay Nhà trường đã đào tạo được 50 khóa đạị học tốt nghiệp với trên 35.000 kỹ sư và hàng nghìn cử nhân cao đẳng ra trường theo 41 chuyên ngành  thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật mỏ, Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Trắc địa bản đồ, Kỹ thuật Dầu khí, các ngành kinh tế và QTKD và Kế toán, công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tự động hóa, Máy và Thiết bị mỏ, Cơ điện … Trong số kỹ sư được đào tạo có 32 kỹ sư cho nước bạn Lào.

- Đào tạo được 1.112 thạc sỹ theo 17 chuyên ngành và 251 tiến sỹ theo 19 chuyên ngành, trong đó có 3 Tiến sỹ và 1 Thạc sỹ cho nước bạn Lào.

- Nhà Trường đã chủ trì xây dựng 4 chương trình khung đại học các ngành: Kỹ thuật mỏ, Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ và Kỹ thuật Dầu khí theo nhiệm vụ được giao của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nhà trường đã xây dựng được 41 chương trình đào tạo đại học, hàng chục chương trình đào tạo cao đẳng và Liên thông cao đẳng lên đại học theo chương trình khung của Bộ Giaó dục và Đào tạo, phục vụ đào tạo các khóa 51, 52, 53. Hoàn thành xây dựng mới 33 chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ để đào tạo các khóa từ 54 trở đi; Đã xây dựng được 17 chương trình đào tạo thạc sỹ theo hệ thống tín chỉ; Xây dựng được các học phần cho đào tạo tến sỹ.

- Xây dựng các Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quy chế đào tạo tiến sỹ và đang hoàn thiện Quy chế đào tạo thạc sỹ.

- Biên soạn hàng trăm đề cương các học phần, hàng trăm giáo trình bài giảng,  hoàn thành cuốn Niên giám phục vụ cho công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

- Thực hiện thành công việc chuyển đổi từ phương thức đào tạo học phần Niên chế sang đào tạo theo hệ thống Tín chỉ.

- Thực hiện trên 144 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, 360 đề tài nghiên cứu cấp Bộ và hàng nghìn đề tài nghiên cứu cấp Trường và các hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ với tổng giá trị thực hiện năm 2009 đạt trên 200 tỷ đồng.

- Nhà trường có Công ty Tư vấn, Triển khai công nghệ và Xây dựng Mỏ-Địa chất và 7 trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chuyên thực hiện các công trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cũng như các hoạt động tư vấn trong các lĩnh vực chuyên môn của Trường.

- Nhà trường có 821 cán bộ, trong đó có 561 là cán bộ giảng dạy. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường có 9 Giáo sư, 39 Phó Giáo sư, 4 Tiến sỹ khoa học, 109 Tiến sỹ,  244 Thạc sỹ và 204 kỹ sư và cử nhân. Ngoài ra còn có hàng chục GS, PGS, TSKH và TS đã nghỉ theo chế độ tham gia công tác giảng dạy.

- Cơ cấu học thuật của Trường: ngoài các khoa Giáo dục Đại cương, Lý luận chính trị, Giáo dục Quốc phòng, có 9 khoa chuyên ngành là: Mỏ, Địa chất, Trắc địa, Dầu khí, Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Cơ điện, Xây dựng và Môi trường. Khoa Tại chức chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý đào tạo hệ đại học Vừa làm vừa học.

Toàn trường có 53 bộ môn thuộc các khối kiến thức Giaó dục Đại cương, Lý luận chính trị, kiến thức cơ sở và khối các kiến thức chuyên ngành.

- Quan hệ quốc tế của Trường không ngừng được mở rộng phù hợp với xu thế đổi mới và hội nhập quốc tế. Nhà trường đã có quan hệ hợp tác với trên 30 trường đại học, các tổ chức khoa học và các tổ chức kinh tế thuộc các nước phát triển như: Đại học Oklahoma, đại học University of California at Davis( Mỹ); Đại học Montpellier (Pháp);  Đại học Kỹ thuật viện hàn lâm Mỏ Freiberg (CHLB Đức); Đại học Mỏ Maxcva, Đại học Mỏ Xanh – Petecbua. Đại học Trắc địa – Bản đồ Maxcva; Đại học Curtin (Uc); Đại học Thành phố Osaca ( Nhật bản); Đại học Paichai (Hàn Quốc), Đại học Dầu khí Bắc Kinh, Đại học Địa chất Bắc Kinh, Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc (Trung Quốc); Đại học Công nghệ Malaysia, Đại học Darusalam (Brunei), Viện Công nghệ Châu A (AIT) Thái Lan…

V. CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG:

Trường Đại học Mỏ- Địa chất có 3 cơ sở đào tạo đại học chính quy:

  1. Cơ sở đào tạo chính: tại Đông Ngạc, Từ Liêm Hà Nội;
  1. Cơ sở đào tạo Cẩm Phả Quảng Ninh:  Tại Trường đào tạo nghề Mỏ Hồng Cẩm thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh, đào tạo nguồn nhân lực ngành Mỏ;
  1. Cơ sở đào tạoVũng Tầu: Tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên tỉnh Bà Rịa Vũng Tầu, đào tạo nguồn nhân lực ngành Dầu khí.

Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học tại nhiều tỉnh trong cả nước và liên kết đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Lọc hóa dầu với Đại học Hồng Đức Thanh Hóa để đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương.

VI. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG.

Trường Đại học Mỏ- Địa chất bắt đầu đào tạo các ngành nghề tính từ khi còn là khoa Mỏ-Địa chất của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đến nay là 54 năm. Khóa đầu tiên kể từ khi Trường được thành lập năm 1966, Nhà trường tuyển 623 sinh viên hệ chính quy và 77 sinh viên hệ chuyên tu. Đến nay, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường năm 2010 là 3.165 sinh viên đại học và 450 sinh viên cao đẳng hệ chính quy và 3200 sinh viên đại học Không chính quy và Liên thông cao đẳng lên đại học.

Quy mô đào tạo đại học: 29.000 sinh viên

Ngành nghề đào tạo:

-         Đối với đào tạo đại học theo học phần niên chế: 41 chuyên ngành

-         Đào tạo theo hệ thống tín chỉ ( từ khóa 54): 33 chuyên ngành

-         Đào tạo hệ cao đẳng: 10 chuyên ngành

-         Đào tạo Liên thông Cao đẳng lên Đại hoc: 10 chuyên ngành

Các khoa chuyên môn và chuyên ngành đào tạo:

-         Khoa Mỏ: Đào tạo các chuyên ngành Khai thác mỏ; Khai thác Lộ thiên; Khai thác Hầm lò; Tuyển khoáng.

-         Khoa Địa chất: Đào tạo các chuyên ngành Địa chất; Địa chất mỏ; Địa chất công trình-Địa kỹ thuật; Địa chất thủy văn-Địa chất công trình; Nguyên liệu khoáng.

-         Khoa Trắc địa: Đào tạo các chuyên ngành Trắc địa, Địa chính; Bản đồ; Trắc địa mỏ và công trình và Hệ thông tin địa lý

-         Khoa Dầu khí: Đào tạo các chuyên ngành Địa vật lý; Địa chất Dầu khí; Khoan - Khai thác dầu khí; Khoan thăm dò khảo sát; Lọc hóa dầu và Thiết bị Dầu khí.

-         Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh: Đào tạo các chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị doanh nghiệp Mỏ; Quản trị doanh nghiệp Dầu khí và Kế toán doanh nghiệp.

-         Khoa Công nghệ thông tin: Đào tạo các chuyên ngành Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Tin học Trắc địa; Tin học Địa chất; Tin học Mỏ; Tin học Kinh tế.

-         Khoa Cơ điện: Đào tạo các chuyên ngành Điện khí hóa; Tự động hóa; Điện –Điện tử; Máy và Thiết bị mỏ.

-         Khoa Xây dựng: Đào tạo các chuyên ngành Xây dựng Công trình ngầm; Xây dựng công trình mỏ; Xây dựng công trình ngầm và mỏ.

-        Khoa Môi TrườngKhoa Môi trường: Hiện đang đào tạo hai chuyên ngành là: 1) Kỹ thuật môi trường; 2) Địa sinh thái và công nghệ môi trường.

Trong những năm tới, Nhà trường sẽ phát triển các ngành nghề mới thuộc hai khoa mới thành lập là Xây dựng và Môi trường.

Các loại hình đào tạo:

-         Chính quy (đại học, cao đẳng và liên thông  cao đẳng lên đại học);

-         Không chính quy ( gồm Vừa làm vừa học, bằng 2 và liên thông cao đẳng lên đại học)

Từ năm học 2009-2010, Nhà trường áp dụng phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với sinh viên khóa 54. Theo chương trình đào tạo của hệ thống tín chỉ, ngoài những học phần bắt buộc thuộc các khối kiến thức, sinh viên còn được chọn một số học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, được chọn các học phần theo hướng chuyên ngành sâu phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của người học. Ngoài ra, sinh viên còn được chọn một số học phần thuộc chuyên môn gần để bổ trợ kiến thức chuyên môn chính ngành cũng như chọn một số học phần để mở rộng kiến thức chung. Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ do Trường ban hành, sinh viên  không thuộc diện học yếu và kém có thể đăng ký học các học phần thuộc chuyên ngành khác với chuyên ngành đang học để nhận bằng tốt nghiệp thứ 2.

VII. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Cùng với việc tăng quy mô hợp lý trên cơ sở đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường Đại học Mỏ-Địa chất lấy mục tiêu lâu bền là báo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng sự nghiệp xây dựng đất nước và từng bước hội nhập với các nền giáo dục đại học trong khu vực và quốc tế; Quyết tâm chuyển hướng và ổn định mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, bảo đảm tốt điều kiện chủ động cho người học cũng như có chương trình đào tạo mềm dẻo, đáp ứng sự chuyển biến của yêu cầu  nguồn nhân lực phù hợp với cơ chế thị trường; Luôn đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, biên soạn giáo trình, và tài liệu học tập có nội dung cập nhật với sự phát triển của khoa học để sinh viên tham khảo.

Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý đào tạo trên cơ sở áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, Đổi mới phương pháp dạy và học cho phù hợp với điều kiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

VIII. CAM KẾT THỰC HIỆN

Trường Đại học Mỏ- Địa chất cam kết thực hiện những nội dung chuẩn đầu ra được Nhà trường cũng như từng chuyên ngành đào tạo đã công bố để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đáp nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo để hội nhập với giáo dục đại học khu vực và quốc tế.   

Chuẩn đầu ra ngành Khai thác mỏ

   

Chuẩn đầu ra ngành Mạng máy tính


Chuẩn đầu ra ngành Khai thác lộ thiên

   

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Phần mềm

 

Chuẩn đầu ra ngành Khai thác hầm lò

   

Chuẩn đầu ra ngành Tin học Trắc địa (Địa tin học)

 

Chuẩn đầu ra ngành Tuyển khoáng

   

Chuẩn đầu ra ngành Tin học Mỏ

 

Chuẩn đầu ra ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

   

Chuẩn đầu ra ngành Tin học Địa chất

 

Chuẩn đầu ra ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

   

Chuẩn đầu ra ngành Tin học Kinh tế

 

Chuẩn đầu ra ngành Địa chất

   

Chuẩn đầu ra ngành Điện khí hóa xí nghiệp

 

Chuẩn đầu ra ngành Địa chất mỏ

   

Chuẩn đầu ra ngành Tự động hóa

 

Chuẩn đầu ra ngành Nguyên liệu khoáng

   

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kỹ thuật điện - Điện tử

 

Chuẩn đầu ra ngành Trắc địa

   

Chuẩn đầu ra ngành Máy và thiết bị Mỏ

 

Chuẩn đầu ra ngành Trắc địa mỏ - Công trình

   

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ

 

Chuẩn đầu ra ngành Bản đồ

   

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Công trình Ngầm

 

Chuẩn đầu ra ngành Địa chính

   

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Công trình Mỏ

 

Chuẩn đầu ra ngành Địa vật lý

   

Chuẩn đầu ra ngành Địa sinh thái và công nghệ môi trường

 

Chuẩn đầu ra ngành Địa chất dầu khí

   

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật môi trường mỏ

 

Chuẩn đầu ra ngành Khoan – Khai thác dầu khí

   

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh dầu khí

 

Chuẩn đầu ra ngành Khoan thăm dò khảo sát

   

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán Doanh nghiệp

 

Chuẩn đầu ra ngành Lọc - hóa dầu

   

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh mỏ

 

Chuẩn đầu ra ngành Thiết bị dầu khí

   

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 13:12 )